“โอวา” ธนาวัฒน์ จันดี หรือที่รู้จักกันดีในนามของเพจ “โอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์100%” ผู้ขยับการปลูกข้าวในไร่นาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าทำนาบนโลกไซเบอร์ ศิษย์เก่า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอใช้เวลาเรียนรู้จากการลงคอร์สการตลาดของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำความรู้มาปรับใช้ในการยกระดับข้าวในจังหวัดสุรินทร์สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยหวังว่าจะนำเอกลักษณ์ของตัวเธอเองและข้าวให้เป็นที่รู้จัก

นอกเหนือจากการตลาดของเธอแล้ว อีกหนึ่งนัยสำคัญของการขยับขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์คือการส่งเสียงของชาวนาให้มีตัวตน รวมไปถึงการจัดการของภาครัฐที่มีต่อข้าว The Isaan Record ชวนรู้จัก โอวา ในฐานะชาวนาคนรุ่นใหม่ ต่อมุมมองในผืนนา และการค้าบนโลกออนไลน์

หมายเหตุ: งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุด Isaan Influencers ผู้ส่งเสียงแห่งอีสาน บอกเล่าเรื่องราวในบ้านเฮา

image_pdfimage_print