นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและฟินแลนด์คือการส่งแรงงานข้ามชาติเพื่อเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล ฤดูกาลละ 70 วัน หลายรายได้รายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำอาชีพนี้ และมีการเดินทางเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะแรงงานอีสาน ที่หวังนำรายได้มาสร้างเนื้อสร้างตัว และทำให้ครอบครัวมั่นคง 

แต่อีกมุมของนักเดินทางแห่งที่ราบสูง ไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวัง แรงงานอีกหลายรายมีหนี้สินล้นตัวจากการกู้ยืมเพื่อเดินทางไปเก็บเบอร์รี ด้วยหวังว่าอาชีพนี้จะช่วยนำเงินมาสร้างฐานะให้มั่นคง แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

The Isaan Record สะท้อนเรื่องเล่าจากผู้ผิดหวัง และทวงถามความยุติธรรมในการเดินทางที่เสียเปล่าพร้อมทรพย์สินที่ได้คืนมาจากฟินแลนด์ที่เรียกว่าหนี้

หมายเหตุ : ผลงานชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ AspirE ภายใต้สหภาพยุโรป

image_pdfimage_print