“หมอลำ” วัฒนธรรมบันเทิงคู่เมืองอีสานมาช้านาน สร้างตำนานศิลปินหมอลำหลากหลายท่าน ยังคงไว้ตั้งแต่ศิลปินรุ่นปู่ ย่า มาจนกระทั่ง ณ ปัจจุบันที่กำเนิดศิลปินวัยหนุ่ม- สาว แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หมอลำกลอนแบบดั้งเดิมจะดำรงอยู่หรือ ปรับตัวอย่างไร ให้ครองใจชาวอีสานในทุกเทศกาล งานบุญตลอดปี

ท่ามกลางหมอลำสมัยใหม่ที่โดดเด่นด้วยจังหวะกลองและทำนองสุดมันส์ และนี่คือมุมมองของ บรรจง มาตยารักษ์ ศิลปินหมอลำพื้นบ้านที่ขับร้องพร้อมผสานคติธรรมนำชีวิต สู่การมี “ลำซิ่ง” เพิ่มความสนุกสนานให้เต้นกันได้ แต่ไม่ทิ้งคติธรรม ยึดหลัก “แม้ไม่มีมากก็ให้มีน้อยไว้ ดีกว่าให้มันหายไปเลย”

image_pdfimage_print