สมปอง เวียงจันทร์ แม่ญิงยอดนักสู้ ผู้ฮักษาลำน้ำมูล

หลายคนอาจจะรู้จัก ‘สมปอง เวียงจันทร์’ ในฐานะแกนนำสมัชชาคนจน ในการต่อต้านการสร้างเขื่อนปากมูลที่ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สาเหตุหลักที่บีบให้ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาเป็นแกนนำในการต่อสู้กับรัฐในครั้งนี้ เพราะเธอเป็นแม่ค้าปลาที่บ้านวังสะแบงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนปากมูล จนล้มละลายทางอาชีพ เพราะการสร้างเขื่อนทำให้ปลาหลากหลายชนิดต้องสูญพันธ์ุ

การเกิดขึ้นของเขื่อนปากมูลสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เปิดเวทีรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากรัฐทำให้ประชาชนที่มีความรักและความผูกพันกับชุมชนต้องลุกขึ้นเพื่อต่อรองกับอำนาจรัฐด้วยมือเปล่า

แม้ว่า การต่อสู้ระหว่างรัฐกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะยาวนานร่วม 30 กว่าปี เป็นห้วงเวลาที่รัฐแกล้งได้ยินบ้างและไม่ได้ยินบ้าง ทำให้การแก้ไขปัญหายังไปไม่ถึงไหน

ทว่าสิ่งที่ยังคงมั่นคงกลับเป็นอุดมการณ์ของ “สมปอง เวียงจันทร์” และกลุ่มเพื่อนที่ยังยืนหยัดต่อสู้และทวงถามความคืบหน้าให้กับชุมชนและบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยความไม่หวั่นเกรงอำนาจใดๆ