กว่า 40 ปีที่ “วิไลวรรณ แซ่เตีย” อยู่ในบทบาทนักต่อสู้เพื่อแรงงานไทยทำงานตั้งแต่ยุคข้าวแกงจานละราคา 50 สตังค์ แต่การถูกขี่แรงงานทำให้เธอลุกขึ้นสู้ กระทั่งเป็นหัวหอกในบทบาทประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

เธอจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายแรงงานหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายหลักประกันสังคมที่ตอนนี้มีความก้าวหน้าถึงขั้นลูกจ้างมีบทบาทออกเสียง มีสิทธิเลือกบอร์ดประกันสังคมด้วยตัวเอง

image_pdfimage_print