ท่ามกลางการสู้รบในป่าเขตภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร ของนักคอมมิวนิสต์ เมื่อกว่า 40 ปีก่อน ก่อเกิด “ความรัก” จนกลายเป็น “คู่รัก” ที่อยู่ด้วยกันมายาวนานมาถึงปัจจุบันนี้ ด้วยอุดมการณ์ด้วยกันที่มุ่งมั่นจะต่อสู้ให้ประเทศไทยพ้นจากสังคมที่รัฐบาลเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ข่มเหงประชาชน ทำให้ “สหายประกอบและสหายเกตุ” ตัดสินใจออกจากบ้าน และเข้าป่า ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์

โดยสหายประกอบ ทำหน้าที่ถอดรหัสวิทยุ และสหายเกตุ อยู่ทัพหมอ ช่วยดูแลรักษาคนไข้ ชีวิตในป่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายรายตายไป ด้วยไข้ป่าหรือมาลาเรียขึ้นสมองบ้าง ด้วยการสู้รบบ้าง แต่ชีวิตคู่รักในพรรคคอมมิวนิสต์ลำบากยิ่งกว่า เพราะตามนโยบายของพรรคการมีครอบครัวเป็น เรื่องสำคัญ

แต่หลักการปฏิบัติ คือ แต่งงานแล้วก็อย่าพึ่งมีลูก เพราะว่าต้องไปแนวหน้า แต่ถ้ามีลูกแล้วก็ต้องสอนให้เป็นคนของพรรคสืบไป หลังนโยบาย 66/2523 ชีวิตแต่งงานออกมาจากป่า แต่สามารถอยู่ร่วมกันมายาวนานโดยยึดหลัก “ดูแลกัน เห็นอกเห็นใจกัน และความเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”

image_pdfimage_print