สถานการณ์เร่งด่วนนอกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหนึ่งในนั้นคือวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ PM2.5 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศขอความร่วมมือภาคีเครือข้ายภาภครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ จำนวน 151 แห่ง (60,279 คน) ให้ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากความเข้มข้นของค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือมากกว่า 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร นั่นหมายถึงค่าฝุ่นมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รวมถึงในภาคอีสานมีการรายงานจาก ISAN Insight & Outlook ว่าค่าฝุ่นPM2.5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 หลายจังหวัดเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงเข้ม ทุกจังหวัดมีแนวโน้มว่าค่าฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจังหวัดที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ จ.เลย ค่าความเข้มข้นของฝุ่นอยู่ที่ 149  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามมาด้วยจังหวัดหนองคาย นครราชสีมา หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยค่าความเข้มข้นในเดือนกุมภาพันธ์ (นับจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.00 น.) เรียงลำดับตามจังหวัดได้ดังนี้

เลย   149 

หนองคาย 141

นครราชสีมา 134

หนองบัวลำภู 113

บุรีรัมย์ 105

สุรินทร์ 102

กาฬสินธุ์ 97

มุกดาหาร 95

อุดรธานี 88

ขอนแก่น 86

ชัยภูมิ 83

มหาสารคาม 82

ยโสธร 74

บึงกาฬ 69

ร้อยเอ็ด 64

ศรีสะเกษ 61

อุบลราชธานี 52

นครพนม 48

อำนาจเจริญ 47

สกลนคร 38

หมายเหตุ: เกณฑ์วัดระดับค่าฝุ่น PM2.5 หน่วย ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ข้อควรแนะนำสำหรับจังหวัดที่มีค่าฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ควรลดระยะเวลาประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหากจำเป็น และสำหรับบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาประกอบกิจกรรมกลางแจ้งและหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

0-15 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

15.1 – 25 อยู่ในเกณฑ์ ดี

25.1 – 37.5 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

37.6 – 75 อยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

75 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสะสมของประเทศไทยซึ่งมีสูงถึง 238,625 คน ในจำนวนนี้มี 68,501 คนที่เป็นผู้ป่วยจากภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือ ภาคกลาง (64,012 คน) ภาคใต้ (24,611 คน) และภาคเหนือ (58,652 คน)

ขอนแก่นคือจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมที่มีจำนวนมากที่สุดในภาคอีสาน ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 10,755 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของจำนวนผู้ป่วยในภาคอีสาน อีกทั้งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ถึง 1,403 คน ตามมาด้วยจังหวัด นครราชสีมามีผู้ป่วย 7,905 คน จำนวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2566 จำนวน 3,264 คน และอุดรธานีมีผู้ป่วย 6,849 คน จำนวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2566 จำนวน 1,499 คน

อ้างอิง

  • ISAN Insight & Outlook
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • กรมควบคุมมลพิษ
image_pdfimage_print