หนองบัวลำภู – 9 พฤษภาคม 2567 ภายหลังจากเหตุการณ์วาตภัยในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอเพื่อการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าสำหรับการปั้มน้ำทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำในการสาธารณูปโภค และแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ

ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปในพื้นที่ 5 อำเภอ เกือบ 2,000 หลัง แต่เสียหายหนักที่ อ.นากลาง จำนวน 1,107 หลังคา และ อ.สุวรรณคูหา 874 หลังคาเรือน

สนิท อาษาธง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตนพร้อมคณะบุคลากรครูช่าง สกร.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 45 คน เดินทางไปยัง บ.ส้มป่อย หมู่ 2 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบวาตภัยมีบ้านเรือนของราษฏร ได้รับความเสียหายมากที่สุด เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในยามที่ประสบภัย

“จากการลงพื้นที่ พบว่า ชาวบ้านยังไม่สามารถใช้กระแสฟ้าได้เหมือนที่ผ่านมา วันนี้จึงนำครูช่าง สกร. จิตอาสาลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ด้วยการเดินสายไฟฟ้าที่ชำรุด ซ่อมปลั๊กและหลอดไฟ พร้อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเครื่องจักรกลการเกษตร การบำรุงรักษาเครื่องใช่ไฟฟ้า การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งการบรูณาการการให้ความรู้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการเกษตร ที่กำลังจะมาถึงให้กับพี่น้องประชาชน ใช้การได้ตามปกติต่อไป”

ที่วัดประสานศรัทธา บ.กุดกระสู้ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี และรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล อ.เมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 3, สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, สภากาชาดไทย, และ เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู เข้ามอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้จัดหา สังกะสี ตะปู ไม้ เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย และมอบปัจจัยเป็นเงินสด ซ่อมแซมบูรณะวัดประสานศรัทธา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุอีก 120,000 บาท รวมกับมูลค่า วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งหมด เป็นงบประมาณ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านอีก 300 ถุง ในตอนท้ายหลวงพ่อได้เทศนาและให้ขวัญกำลังใจกับชาวบ้าน

“ภัยธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรได้ หลวงพ่อเองก็ได้แต่มาให้กำลังใจกับลูกหลานทุกคน ชีวิตคนเราต้องสู้ จะท้อแท้ไม่ได้ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้ดีกลับคืนมาให้ได้”

ส่วนยอดความเสียหายล่าสุดซึ่งมีการสรุปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พบว่า ในพื้นที่ 5 อำเภอ 11 ตำบล 54 หมู่บ้าน มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย แบ่งเป็น อ.สุวรรณคูหา 2 ราย อ.นากลาง 5 ราย ผู้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน 2,034 ราย บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหาย 1,982 หลัง แต่มีอำเภอที่ได้รับผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากคือ อ.นากลาง 1,107 ครอบครัว อ.สุวรรณคูหา 874 ครอบครัว

ทั้งนี้มีบ้านเสียหายมาก 386 หลัง ยุ้งฉาง, คอกสัตว์, โรงสี 88 แห่ง ถนน 20 แห่ง เสาไฟฟ้า 52 ต้น เป็นแรงสูง 22 ต้น แรงต่ำ 30 ต้น รพ.สต. 2 แห่ง วัด 8 แห่ง สถานศึกษา 3 แห่ง

image_pdfimage_print