ในวันที่เหมืองทองคำร้าง…รอการฟื้นฟู

อติเทพ จันทร์เทศ ภาพ โรงแต่งแร่บนภูทับฟ้าของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ถูกปล่อยร้างอย่างเป็นทางการ หลังศาลจังหวัดเลยมีคำสั่งให้เอกชน 13 ธันวาคม 2561 ถอนการผลิตและเร่งฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม ถือเป็นการปิดตำนานการทำเหมืองทองคำ  โรงแต่งแร่ของบริษัททุ่งคำ จำกัด ตั้งตระหง่าน บนภูทับฟ้า อ.วังสะพุง จ.เลย ตั้งแต่บริษัทเอกชนเข้ามาประกอบทำเหมืองแร่เมื่อปี 2549 โรงงานแห่งนี้ก็ไม่เคยหลับใหล  กระทั่งปี 2561 ศาลจังหวัดพิพากษาสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงแต่งแร่แห่งนี้ต้องปิดตำนานการแยกสินแร่ลง พร้อมกับให้เข้าฟื้นฟู  1. ระนอง กองแสน สมาชิกกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ที่ต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำมาเกือบ 16 ปี สำรวจโรงแต่งแร่ที่ยังคงมีถังสารเคมีวางปะปน  2. ประตูทางเข้าโรงแต่งแร่ถูกปิดด้วยกุญแจแบบโซ่  (ภาพถ่ายจากภายในโรงแต่งแร่) แม้ประตูด้านหน้าจะถูกปิดชั่วคราว แต่ประตูเล็กด้านข้างยังคงเปิดให้ผู้คนเข้า -ออก 3. กองสินแร่ที่อยู่นอกบัญชีวางกองบริเวณด้านหน้าโรงแต่งแร่ คาดว่า มีมากกว่า 20 ตัน ซึ่งสินแร่กองนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมและพื้นฐานการเหมืองแร่ (กพร.) จ.เลย ให้เอกชนที่เข้าประมูลจ่ายค่าภาคหลวงเป็นเงิน 7 หมื่นบาทเพื่อนำสินแร่ออกจากพื้นที่  […]

อติเทพ จันทร์เทศ

อติเทพ จันทร์เทศ

February 1, 2021
Scroll Up