ชาวบ้านหนองแต้บวชป่าห้วยเม็กเพื่ออนุรักษ์

การถอนตัวของโรงงานกระทิงแดง ทำให้คนในชุมชนรอบป่าห้วยเม็ก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกป่าและบวชป่า

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 6, 2017

คนร่อนเร่ได้โอกาสจากเงินทุนประกอบอาชีพ

เบื้องหลังการใช้ชีวิตในที่สาธารณะของคนเร่ร่อนขอนแก่น อะไรทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนมีอาชีพ บ้านพักและรายได้ในปัจจุบัน

Avatar

The Isaan Record

กรกฎาคม 19, 2017
Scroll Up