LGBTQI+ – เสียงจากความหลากหลายทางเพศอีสาน (2)

“ความเป็นอีสานที่การโอบรับแบบพี่น้อง การให้ความสำคัญกับครอบครัว ชุมชน ผู้เขียนเชื่อว่า ในอนาคตอีสานบ้านเฮาจะยอมรับ จะให้ความเป็นธรรม และให้ความรักกับแอลจีบีทีไอคิว+ รวมทั้งสนับสนุนให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” ก้าวหน้า เสาวกุล

Avatar

Kaona Saowakun

พฤศจิกายน 6, 2020

เต้นเพลง “เต่างอย” ออกสาว ผิดตรงไหน?

เหตุใดการยอมรับตุ๊ด-เกย์-กะเทยในสังคม จึงไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการยอมรับการเต้นออกสาว

Avatar

Peera Songkünnatham

พฤษภาคม 13, 2018

เกณฑ์ทหารคือการลดทอนความเป็นมนุษย์

เกณฑ์ทหารคือการลดทอนความเป็นมนุษย์ของชายไทย โดยบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่สมัครใจ ไร้การตรวจสอบถึงความเหมาะสมและจำเป็น แถมยังเหยียดคนข้ามเพศ

Avatar

Burapa Lekluanngarm

เมษายน 13, 2018
Scroll Up