เมียฝรั่งในอีสาน – การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน (6)

“เรื่องเงินอาจเป็นปัจจัยผลักดัน แต่เงินไม่ใช่เงินเพื่อคนที่เป็นเมียฝรั่งเท่านั้น แต่หมายถึงเงินที่กลับมาช่วยครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน” พัชรินทร์ ลาภานันท์ ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา “การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน”

Avatar

พัชรินทร์ ลาภานันท์

สิงหาคม 30, 2020
Scroll Up