ไม่ยืนในโรงหนัง เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ผิดกฎหมาย

กระแสไม่ยืนในโรงหนังระหว่างเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจุดติด คนไม่ยืนประกาศเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ผิดกฎหมาย

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 11, 2020
Scroll Up