การเมืองอีสานหลังยิ่งลักษณ์หนีคดี

การไม่มาฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นอกจากจะส่งผลต่อตัวเธอแล้ว ยังฉายภาพความสิ้นหวังของการเมืองไทยในอนาคต

Avatar

Burapa Lekluanngarm

สิงหาคม 30, 2017

รู้เท่าทันรัฐมนตรีช่วยชาวนา

การนำแนวคิดรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับจากการร่วมสัมมนามาทำความเข้าใจข่าวรมต.ดำนาและข่าวคดีจำนำข้าว

Avatar

Burapa Lekluanngarm

กรกฎาคม 25, 2017
Scroll Up