ตราบใดที่ความจนยังรุกคืบ ลมหายใจก็ไม่มีวันพ่ายแพ้

ภาพชุด “คนจนเมืองเขมร” เป็นผลงานที่ อติเทพ จันทร์เทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุ่มเทใช้เวลานานกว่า 4 เดือนเก็บข้อมูลในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเปรียบเทียบกับคนจนเมืองในไทย ซึ่งพบว่า พวกเขาล้วนมีความทุกข์ยากไม่ต่างกัน  

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

กุมภาพันธ์ 16, 2020

เดินมิตรภาพ บอกเล่าปัญหาจากนโยบายและกฎหมายของ คสช.

We Walk เดินมิตรภาพ จากกรุงเทพ ฯ สู่ขอนแก่น เพื่อบอกเล่าปัญหาที่ประชาชนได้รับจากนโยบายและกฎหมายของ คสช.

Avatar

The Isaan Record

กุมภาพันธ์ 15, 2018
Scroll Up