LGBTIQ+ – ความฝันของ LGBTIQ ศรีสะเกษกับความเท่าเทียมทางเพศ (4)

“ถ้าวันหนึ่งผมเข้าสภาไปในฐานะเป็น ส.ส. LGBT คนแรกของศรีสะเกษ และผมไม่สามาถทำประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ได้เลย ความเป็น LGBT ของผมที่เข้าไปในสภาก็ไร้ความหมาย”พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ สมาชิกกลุ่มศรีสะเกษจะไม่ทน และในฐานะตัวแทนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤศจิกายน 8, 2020

เมียฝรั่งในอีสาน – เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน (21)

และแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์ชุด “ความรัก เงินตราและหน้าที่ : เมียฝรั่งในอีสาน” ซึ่งเราได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนจากผู้อ่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยประเด็นที่ถกเถียงมีทั้งทัศนคติต่อผู้หญิงและผู้ชายอีสาน ตลอดจนคำถามเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน การเคลื่อนไหวทางสังคม การเหยียดผิว รวมทั้งจุดยืนของคนอีสานในรัฐไทยและเป็นเรื่องที่ควรถกเถียงกันต่อ โดยเฉพาะวาทกรรม “เมียฝรั่ง” 

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 5, 2020
Scroll Up