“ม้างคันแทปลูกอ้อย” ปฐมบทหายนะแห่งที่ราบสูง

การเปลี่ยนนาดอนเป็นไร่อ้อย ทำให้ชีวตคนอีสานเปลี่ยนไปไม่น้อย เพราะอีสานเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากผลผลิตอะไรก็ไม่ได้ตามเป้า ส่วนเกษตรกรก็ยากจนลง แม้นแวด ณ อยุธยา วิเคราะห์ปัจจัยนี้

Avatar

The Isaan Record

กุมภาพันธ์ 6, 2020
Scroll Up