คำถามกำมะลอ 6 ข้อของประยุทธ์

คำถาม 6 ข้อต้องการคำตอบหรือไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะคำถาม 4 ข้อก่อนหน้าก็ยังไม่ถูกเฉลย แต่ถ้าฟังเสียงของประชาชนจะได้ยินว่าถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว

Avatar

Burapa Lekluanngarm

พฤศจิกายน 17, 2017

“ไผ่ ดาวดิน”ระบุคำถามนายกฯเอื้อคสช.

ผู้สื่อข่าวส่งคำถาม 4 ข้อของนายกฯให้ “ไผ่ ดาวดิน” แต่ผู้คุมไม่อนุญาตให้เขียนคำตอบ จึงต้องเข้าไปสอบถามถึงในเรือนจำ

Avatar

The Isaan Record

กรกฎาคม 4, 2017
Scroll Up