ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่อีสานปี 2560

สะท้อนมุมมองการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินของรัฐไทย จากบทเรียนปี 2554 ถึงกรณีน้ำท่วมอีสานปี 2560 ทุกอย่างยังวนอยู่จุดเดิม

Avatar

The Isaan Record

สิงหาคม 21, 2017
Scroll Up