พบพาราควอตในพื้นที่เกษตกรเจ็บป่วย-ตาย

คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่แบนสารพาราควอต แม้มีข้อมูลผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในบริเวณที่มีการฉีดพ่นสารดังกล่าว

Avatar

The Isaan Record

มิถุนายน 25, 2018
Scroll Up