สร้างวินัยไม่ได้ถ้าไร้เสรีภาพ

การจะฝึกฝนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวินัยควรเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการเรียนรู้มากกว่าใช้กำลังบังคับให้ทำตาม

Avatar

Burapa Lekluanngarm

มิถุนายน 12, 2017

อีสานโพ้นทะเล: พ่อเดช เวลาแปรผันตามสถานที่

จากอีสานสู่อิรักและญี่ปุ่น ย้อนอดีตชีวิตของนายเดช กิ่งแก้วกัลยา หรือ ‘พ่อเดช’ คนอีสานรุ่นที่สองที่ออกไปเสี่ยงโชคหางานทำ ณ ต่างประเทศ ผู้ใช้เวลาเกือบยี่สิบปีของชีวิต ณ ต่างประเทศ จนนับว่าการไปทำงานต่างประเทศเป็นวิถีของตนเอง ก่อนกลับมาอีสานอีกครั้งอย่างถาวร

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 11, 2016
Scroll Up