คนรุ่นใหม่ – ฟังเสียงนักศึกษาราชภัฏอีสานสู่การรื้อระบบการศึกษา (9)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในอีสานกระโดดเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แม้จะถูกสกัด แต่ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการให้พวกเขาเรียกร้องสิทธิในการชุมนุมและตั้งคำถามเกี่ยวกับการศึกษาที่พวกเขาได้รับ รวมถึงเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาและระบบสังคมที่ล้าสมัย

ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์

ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์

พฤศจิกายน 26, 2020

54 องค์กรภาคประชาชนจี้ UNWG เร่งรัฐไทยปกป้องนักสิทธิ

เครือข่ายภาคประชาชน 54 องค์กรร่อนจดหมายเปิดผนึกจี้ UNWG ซักถามรัฐไทยมีมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ องค์กรพีไอเปิดสถิติเพียง 6 ปีมีนักปกป้องสิทธิหญิงถูกฟ้องร้องถึง 440 คน

Avatar

The Isaan Record

มิถุนายน 7, 2020
Scroll Up