ภาคธรุกิจท่องเที่ยวถามหาวัคซีนโควิด-19

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหวั่นโควิดระบาดระลอก 3 ข้องใจทำไมรัฐไม่เปิดทางเอกชนนำเข้าวัคซีน จี้เร่งเดินหน้า “พาสปอร์ตวัคซีน” เปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นรับนักท่องเที่ยว

Avatar

The Isaan Record

เมษายน 4, 2021
Scroll Up