มาดูว่านโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอีสานพรรคไหนน่าสนใจ

นับถอยหลังอีก 4 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง เดอะอีสานเรคคอร์ดชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมดูและพิจารณานโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอีสานที่แต่ละพรรคนำเสนอ

Avatar

The Isaan Record

มีนาคม 19, 2019
Scroll Up