2557 นาหนองบงฯ – กำแพงใจ (3)

คงไม่มีใครคาดชาวบ้านนาหนองบง จ.เลย จะถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากนายทุนเหมืองถึง 120 ล้านบาท แถมยังถูกดำเนินคดีอาญาอีก 22 คน ข้อหาบุกรุกที่สาธารณะ ทั้งที่ที่เป็นหมู่บ้านตัวเอง แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา บันทึกเรื่องราวนั้นไว้

Avatar

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

ตุลาคม 2, 2020
Scroll Up