นคร พงษ์ภาพ : ขุนพลเพลงอีสานเร้นกาย (1)

จากบทความ “ปริศนาแผ่นเสียงหมอลำคณะดัง แต่ไม่มีบันทึกหรือถูกอะไรกดไว้? ทำให้วิทยากร โสวัตร ได้พบกับ นคร พงษ์ภาพ ผู้ก่อตั้งวงเพชรพิณทองร่วมกับ นพดล ดวงพร จนโด่งดัง

Avatar

Witayakara Sowattara

กุมภาพันธ์ 7, 2021
Scroll Up