ชาวบ้านชุมชนบ้านเสม็ดโหยหาเอกสารสิทธิที่ดิน

ชาวบ้านบ้านเสม็ดขอให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิในที่ดินรอบป่าชุมชนที่แม้จะเป็นเขตป่าสงวนฯ แต่ก็เสื่อมโทรมแล้ว

Avatar

The Isaan Record

กรกฎาคม 20, 2018
Scroll Up