4 ศพดงมะไฟ คดีที่รอวันสะสาง

ความตายของผู้ต่อต้านการทำเหมืองหินปูน จ.หนองบัวลำภูถึง 4 ศพ ได้ปลุกพลังให้ผู้คนในตำบลดงมะไฟ ร่วมกันปกป้องผืนป่าของชุมชนจากเงื้อมมือนายทุน ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็หวังว่า การตายของทั้ง 4 ศพจะไม่สูญเปล่า และถึงเวลาสะสางคดี แม้จะสิ้นอายุความแล้วก็ตาม   

Avatar

Hathairat Phaholtap

ตุลาคม 30, 2020
Scroll Up