พฤษภาฯเลือดปี’53 (10) – “วาทกรรมว่าด้วยควายแดง”

“ต่อให้เป็นควายแดง เป็นโง่ๆ แล้วก็ควรถูกดำเนินการแบบนี้เหรอ ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาคือ ความไม่ต้องรับผิดอะไรเลยใช่ไหม” ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ นักภาษาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Avatar

Hathairat Phaholtap

พฤษภาคม 12, 2020
Scroll Up