มองอุบลฯ ผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธันวาฯ

“เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับ อบจ.ว่าจะวางบทบาทอย่างไรในรัฐที่รวมศูนย์อำนาจและเป็นรัฐกึ่งเผด็จการในการเลือกตั้งนายกอบจ.รอบนี้”บทความโดย ปฐวี โชติอนันต์

Avatar

Patawee Chotanan

ธันวาคม 19, 2020
Scroll Up