คนรุ่นใหม่ – การตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ในไทย (1)

The Isann Record นำเสนอซีรี่ย์ชุดใหม่ “พลังคนรุ่นใหม่แห่งที่ราบสูง” เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในปัจจุบันกับในอดีต เราได้ขอให้ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการชั้นนำ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

Avatar

David Streckfuss

พฤศจิกายน 12, 2020
Scroll Up