“ม้างคันแทปลูกอ้อย” ปฐมบทหายนะแห่งที่ราบสูง

การเปลี่ยนนาดอนเป็นไร่อ้อย ทำให้ชีวตคนอีสานเปลี่ยนไปไม่น้อย เพราะอีสานเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากผลผลิตอะไรก็ไม่ได้ตามเป้า ส่วนเกษตรกรก็ยากจนลง แม้นแวด ณ อยุธยา วิเคราะห์ปัจจัยนี้

Avatar

The Isaan Record

06/02/2020

ข้อเสนอการแก้ปัญหาควันพิษและฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 จากการเผาอ้อย

ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 แผ่กระจายไปทั่วประเทศ “ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ” จึงมีข้อเสนอเพื่อลดการเผาอ้อยที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดควันพิษ

Avatar

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

22/01/2020

ชาวปทุมรัตน์ไม่เอาโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้า

น้ำตาลบ้านโป่งรับฟังความคิดเห็นประชาชนอำเภอปทุมรัตต์ต่อการตั้งโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ามกลางการคัดค้านเพราะหวั่นปัญหามลพิษ

Avatar

The Isaan Record

11/09/2018
Scroll Up