ขอนแก่นสั่งเก็บป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 หลังเหตุวางเพลิง

ขอนแก่นสั่งเก็บป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 หลังเหตุวางเพลิง เหลือเพียงในสถานที่ราชการไม่กี่จุดเท่านั้น

อติเทพ จันทร์เทศ

อติเทพ จันทร์เทศ

September 22, 2021
Scroll Up