“พิชญ์” ชี้คนอีสานมีอำนาจหากมีเลือกตั้ง

สิ่งที่คนอีสานจะได้รับคืออะไร หากมีเลือกตั้ง ก.พ.หน้า และสามารถฝากความหวังกับพรรคการเมืองใหม่ได้หรือไม่

Avatar

The Isaan Record

มิถุนายน 13, 2018
Scroll Up