เคท ครั้งพิบูลย์ : สู้เพื่อพลิกโฉมความเท่าเทียมทางเพศ 

การฟ้องร้อง ม.ธรรมศาสตร์ ทำให้ “เคท ครั้งพิบูลย์” เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีความหลากหลายเพศกล้าหาญที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการจ้างงานและการปฏิเสธรับเข้าทำงาน เพราะอคติทางเพศ

Avatar

Hathairat Phaholtap

กุมภาพันธ์ 9, 2021
Scroll Up