มัธยม KKC ประกาศทวงเสรีภาพคืน แนะชู 3 นิ้วขณะร้องเพลงชาติ

ขาสั้น – คอซอง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมัธยม KKCทวงเสรีภาพคืน แนะนักเรียนชู 3 นิ้วต้านรัฐบาล – อำนาจนิยมในโรงเรียนตอนร้องเพลงชาติ

Avatar

Hathairat Phaholtap

สิงหาคม 17, 2020
Scroll Up