3 ปี คสช.สอบตกแก้ปัญหาทรัพยากรอีสาน

ตัวแทนผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในอีสานว่า คิดเห็นอย่างไรกับผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช.

Avatar

The Isaan Record

พฤษภาคม 23, 2017
Scroll Up