ผลวิจัยเผยไบโอฮับไม่สอดคล้องภาคอีสาน

การผลักดันให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพโดยมีอ้อยและน้ำตาลเป็นหลัก สอดคล้องกับสถานการณ์ในภาคอีสานหรือไม่

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 25, 2018
Scroll Up