เจาะร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ หนทางขจัดการละเมิดผู้มีเชื้อ HIV

“หัวใจของร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ จะทำให้ทั้งคนละเมิดและคนถูกละเมิดสิทธิเข้าใจกันมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีมาตราเกี่ยวกับการเยียวยา การดูแลกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

Avatar

The Isaan Record

November 23, 2021

ซีรีส์ชุดหยุดตีตราผู้มีเชื้อ HIV (4) – อีกไกลแค่ไหนกับกฏหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

ความหวังที่ต้องการเห็นทุกคนเท่าเทียมกันจะไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้า ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.ถูกประกาศใช้ เพราะจะเป็นกฎหมายที่ปกป้องกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยผู้มีเชื้อ HIV ก็รวมอยู่ในนี้ด้วย แล้วอีกนานแค่ไหนกฎหมายฉบับนี้จึงจะถูกบังคับใช้เสียที

Avatar

The Isaan Record

November 22, 2021
Scroll Up