We Watch ตั้งเครือข่ายตรวจสอบเลือกตั้งเสรี-เป็นธรรม

เตรียมตัวล่วงหน้า เครือข่าย We Watch ประเทศไทย สร้างเครือข่าย สังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อปูทางประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย หากมีเลือกตั้งปีหน้า

Avatar

The Isaan Record

กรกฎาคม 25, 2018

หมดเวลาแล้ว คสช. คงต้องไป

การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ขาดการมีส่วนร่วม และการลิดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ตอกย้ำว่า หมดเวลาของ คสช. นานแล้ว

Avatar

Burapa Lekluanngarm

กุมภาพันธ์ 15, 2018

ผู้เสนอความเห็นเชื่อเวทียุทธศาสตร์ชาติแค่ตราประทับ

ประเดิมรับฟังความเห็นภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคประชาชนโอดแผนยุทธศาสตร์ควรเป็นแค่แผน 5 ปีเท่านั้น และเวทีการรับฟังกลับงเป็นแค่การประทับความชอบธรรม

Avatar

The Isaan Record

กุมภาพันธ์ 10, 2018
Scroll Up