เมื่อกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางความเหลื่อมล้ำทางวัคซีนของไทย

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเปลี่ยนจากกระจุกในกรุงเทพฯ ลามไปในต่างจังหวัด เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มียอดผู้ติดเชื้อเพียง 1 ใน 4 ทั่วทั้งประเทศ แต่รัฐบาลก็ยังจัดสรรวัคซีนให้กับเมืองหลวงเหมือนเดิม โดยไม่สนที่จะกระจายไปยังต่างจังหวัด

Avatar

The Isaan Record

กันยายน 6, 2021

จดหมายถึงกรุงเทพ: ความเหลื่อมล้ำกำลังทำให้คนไทยหลายล้านเสี่ยงตาย

จดหมายจากคนอีสานถึงรัฐบาลและคนกรุงเทพฯ ที่สะท้อนออกมาจากความรู้สึกที่ต้องเจอกับความเหลื่อมล้ำในการจัดการวัคซีนอย่างไม่เป็นธรรม นับวันกรุงเทพฯ ซึ่งถูกเรียกว่า “เมืองหลวง” ยิ่งจะสูบทรัพยากรเกือบทุกอย่างจากคนต่างจังหวัดไปเกือบหมด การระบาดของโควิด-19 จึงทำให้เห็นสังคมแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอามากขึ้น

Avatar

The Isaan Record

กรกฎาคม 13, 2021
Scroll Up