UBON AGENDA วาระวาริน: จากกบฏผีบุญถึงต้าร์ วันเฉลิม

UBON AGENDA วาระวาริน: จากกบฏผีบุญถึงต้าร์ วันเฉลิม เริ่มวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 10 วันเต็ม ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา แล้วคุณจะรู้ว่า บ้านเมืองเราไม่ได้อยู่สถานการณ์ปกติผ่านการบอกเล่าด้วย “ศิลปะ”

Avatar

ธีร์ อันมัย

พฤศจิกายน 21, 2020
Scroll Up