LGBTIQ+ – ความฝันของ LGBTIQ ศรีสะเกษกับความเท่าเทียมทางเพศ (4)

“ถ้าวันหนึ่งผมเข้าสภาไปในฐานะเป็น ส.ส. LGBT คนแรกของศรีสะเกษ และผมไม่สามาถทำประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ได้เลย ความเป็น LGBT ของผมที่เข้าไปในสภาก็ไร้ความหมาย”พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ สมาชิกกลุ่มศรีสะเกษจะไม่ทน และในฐานะตัวแทนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Adithep Chanthet

Adithep Chanthet

พฤศจิกายน 8, 2020

LGBTIQ+- LGBTQ+ พลเมืองไทยที่กฎหมายลืม (3)

การต่อสู้ของชุมชน LGBTQ+ เพื่อผลักดันให้กฎหมายสร้างความเท่าเทียมกับคนทุกเพศ ดูเหมือนยังคงมีอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะเมื่อต้องต่อสู้กับอคติของคนในหน่วยงานรัฐ การผลักดันกฎหมายให้ทุกเพศไม่ถูกเลือกปฏิบัติจึงยากกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา บทความโดย ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ผู้สนใจกฎหมาย LGBTIQ

Avatar

Chawinroj Terapachalaphon

พฤศจิกายน 7, 2020
Scroll Up