ถ้ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด: ใครได้ ใครเสีย?

ความรู้สึกผิดที่ไม่ได้นำพืชกัญชามารักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนหนึ่งค้นคว้าข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ กระทั่งพบว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่ใช้รักษาโรคมาชั่วนาตาปี เธอจึงตั้งคำถามว่า ถึงเวลาลบพืชกัญชาจากการเป็นปีศาจร้ายในสังคมไทยหรือยัง?

Avatar

พิณทอง เล่ห์กันต์

สิงหาคม 6, 2020

บทบรรณาธิการ: ฤารัฐบาลทำร้ายเกษตรกรผ่านสารเคมี

พิสูจน์สาเหตุที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่แบนสารพาราควอตว่า มาจากการนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของรัฐบาลที่จำต้องใช้สารเคมีหรือไม่

Avatar

Burapa Lekluanngarm

กรกฎาคม 6, 2018
Scroll Up