ใครคือ “ท่านเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนี”ผู้เขียนบทความวิพากษ์รัฐ

“จากบทความนี้เองที่ทำให้ผมตามหาว่ามีใครหรือหนังสือเล่มไหนพูดถึงเรื่องหมอลำแบบนี้บ้าง และเท่าที่พบ ส่วนใหญ่ก็มีแต่เมื่อพูดถึงประวัติของหมอลำหมอแคนจะกล่าวตรงกันว่ามีการ “ห้าม” เล่นในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่มีน้อยมากที่พูดถึงการฟื้นคืนของหมอลำหมอแคนว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี 2475” จากส่วนหนึ่งของบทความ โดย วิทยากร โสวัตร

Avatar

Witayakara Sowattara

ธันวาคม 20, 2020

ถ้าไม่มีประชาธิปไตยและคณะราษฎร หมอลำหมอแคนจะไม่มีที่ยืนบนแผ่นดินไทย

ในรัชกาลที่ 4 ออกประกาศการห้ามเล่นแอ่วแคน แต่ได้รับการฟื้นฟูหลังคณะราษฎรยึดอำนาจเมื่อปี 2475 “ถ้ามิฟังยังขืนเล่นลาวแคนอยู่จะให้เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะให้เรียกแต่เจ้าของที่และผู้เล่น ถ้าลักเล่นจะต้องจับปรับให้เสียภาษีสองต่อสามต่อ” ส่วนหนึ่งของประกาศ บทความโดย วิทยากร โสวัตร 

Avatar

Witayakara Sowattara

พฤศจิกายน 14, 2020
Scroll Up