LGBTQI+ – เสียงจากความหลากหลายทางเพศอีสาน (2)

“ความเป็นอีสานที่การโอบรับแบบพี่น้อง การให้ความสำคัญกับครอบครัว ชุมชน ผู้เขียนเชื่อว่า ในอนาคตอีสานบ้านเฮาจะยอมรับ จะให้ความเป็นธรรม และให้ความรักกับแอลจีบีทีไอคิว+ รวมทั้งสนับสนุนให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” ก้าวหน้า เสาวกุล

Avatar

Kaona Saowakun

พฤศจิกายน 6, 2020

กฎหมายคู่ชีวิตของไทย: เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริง?

สภาผู้แทนราษฏรไต้หวันผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันแล้ว และไทยอาจเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันได้แต่งงานกัน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะผ่านกฎหมายคู่ชีวิตที่ถูกเสนอมาหรือไม่ ในขณะเดียวกัน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายใหม่

Avatar

The Isaan Record

มิถุนายน 2, 2019

เต้นเพลง “เต่างอย” ออกสาว ผิดตรงไหน?

เหตุใดการยอมรับตุ๊ด-เกย์-กะเทยในสังคม จึงไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการยอมรับการเต้นออกสาว

Avatar

Peera Songkünnatham

พฤษภาคม 13, 2018
Scroll Up