หยุดก่อน CPTPP เกษตรกรได้ประโยชน์ตรงไหน?

ระหว่างที่ผู้คนกำลังทุกข์ร้อนกับการระบาดหนักของโควิด-19 รัฐบาลก็มุบมิบจะทำข้อตกลง CPTPP ที่จะมีต่อการผูกขาดการเกษตรของไทยไปตลอดกาล แม้ต่อมารัฐบาลก็ไหวตัวทัน ยับยั้งไม่เดินหน้าต่อ แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา ชำแหละข้อตกลงนี้ว่า จะส่งต่อเกษตรกรไทยอย่างไร

Avatar

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

พฤษภาคม 15, 2020

มาดูว่านโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอีสานพรรคไหนน่าสนใจ

นับถอยหลังอีก 4 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง เดอะอีสานเรคคอร์ดชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมดูและพิจารณานโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอีสานที่แต่ละพรรคนำเสนอ

Avatar

The Isaan Record

มีนาคม 19, 2019

ชาววานรฯ หวังทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปฏิเสธปุ๋ยเคมีจากแร่โพแทช

“เวทีอนาคตไทยวานรนิวาส” จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเล่าถึงความคาดหวังต่ออนาคตของชุมชน โดยความคาดหวังหลากหลายนั้นล้วนสะท้อนถึงความไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงการมีเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 17, 2018

ยกระดับกติกาหมู่บ้านสู่ธรรมนูญตำบลหนองหมี

การเปลี่ยนแปลงของชาวตำบลหนองหมี จากเดิมมีแต่กติกาหมู่บ้านของ 12 หมู่บ้าน แต่ในอนาคตจะมีธรรมนูญตำบลเป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันทั้งตำบล

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 2, 2018

ตำบลหนองหมีใช้ธรรมนูญตำบลเลิกสารเคมี

การจัดทำธรรมนูญตำบลมี 4 ด้าน คือ สังคม สิ่งแวดล้อม อบายมุข และสารเคมี โดยหวังให้ตำบลปลอดสารเคมีทางการเกษตร

Avatar

The Isaan Record

กันยายน 28, 2018

เกษตรอินทรีย์แทนเคมีได้ไม่ต้องใช้พาราควอต

ผลพิสูจน์แย้งมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย หลังพบสารพาราควอตทำอันตรายจริง ด้านวิถีเกษตรอินทรีย์คือทางออกอย่างยั่งยืน

Avatar

The Isaan Record

สิงหาคม 15, 2018

บทบรรณาธิการ: ฤารัฐบาลทำร้ายเกษตรกรผ่านสารเคมี

พิสูจน์สาเหตุที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่แบนสารพาราควอตว่า มาจากการนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของรัฐบาลที่จำต้องใช้สารเคมีหรือไม่

Avatar

Burapa Lekluanngarm

กรกฎาคม 6, 2018

“เกษตรอินทรีย์” หรือจะเป็นนโยบายขายฝันยุค คสช.

มองเห็นความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นของโครงการเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลที่เน้นการทำปุ๋ยหมัก จัดตลาดนัด แต่ไม่สร้างตลาดในประเทศ

Avatar

Surawoot Srinam

กันยายน 26, 2017
Scroll Up