ข้อเสนอการแก้ปัญหาควันพิษและฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 จากการเผาอ้อย

ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 แผ่กระจายไปทั่วประเทศ “ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ” จึงมีข้อเสนอเพื่อลดการเผาอ้อยที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดควันพิษ

Avatar

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

มกราคม 22, 2020

ฝุ่นควันจากการ “เผาอ้อย” อย่าโยนบาปให้เกษตรกรฝ่ายเดียว

ชาวอีสานต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 อีกแล้ว ภาครัฐโยนบาปกับการเผาอ้อยและไร่นา แต่ฝุ่นควันไม่ได้เกิดจากเกษตรกรฝ่ายเดียว มีผู้ร่วมก่อมลพิษเป็นหางว่าว แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา วิเคราะห์จากบทความ “ฝุ่นควันจากการเผาอ้อย อย่าโยนบาปให้เกษตรกรฝ่ายเดียว” 

Avatar

The Isaan Record

ธันวาคม 27, 2019
Scroll Up