คนรุ่นใหม่ – จากห้องเรียนสู่ห้องขัง (2)

ถอดประสบการณ์ของนักศึกษาอีสาน “จากห้องเรียนสู่ห้องขัง” หลังถูกจับเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 “มัน คือ คุกที่ขังเสรีภาพ”

Avatar

The Isaan Record

พฤศจิกายน 13, 2020
Scroll Up