จาก พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฯ ถึง CPTPP ประโยชน์เพื่อชาติหรือนายทุน?

แม้จะมีผู้ต่อต้านความตกลง CPTPP ที่เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย โดยเฉพาะการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ แต่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อ ขณะเดียวกันกฎหมายคุ้มครองพืชพันธุ์ฯ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2542 ก็ดูเหมือนมีปัญหาจนกลายเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกร 

Avatar

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

พฤษภาคม 19, 2020

หยุดก่อน CPTPP เกษตรกรได้ประโยชน์ตรงไหน?

ระหว่างที่ผู้คนกำลังทุกข์ร้อนกับการระบาดหนักของโควิด-19 รัฐบาลก็มุบมิบจะทำข้อตกลง CPTPP ที่จะมีต่อการผูกขาดการเกษตรของไทยไปตลอดกาล แม้ต่อมารัฐบาลก็ไหวตัวทัน ยับยั้งไม่เดินหน้าต่อ แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา ชำแหละข้อตกลงนี้ว่า จะส่งต่อเกษตรกรไทยอย่างไร

Avatar

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

พฤษภาคม 15, 2020
Scroll Up